Hujan Dalam Perspektif Islam

                                                                              Dr.Ir.Hamzah Lubis,SH.,M.Si 


                                     *Tulisan Dr.Ir.Hamzah Lubis,SH.,M.Si berjudul : ” Hujan Dalam Persfektif Islam  telah 
                                       dimuat pada Tabloit bulanan Saintek-ITM  di Medan  edisi  Juli 1995  

No comments:

Post a Comment