Penundukan Alam, Sunnatullah

                                                    Dr.Ir.Hamzah Lubis,SH.,M.Si

*Tulisan Dr.Ir.Hamzah Lubis,SH.,M.Si berjudul : ” Penundukan Alam, Sunnatullah  
                             telah dimuat pada Tabloit bulanan Saintek-ITM  di Medan  edisi  Mei 1997   

No comments:

Post a Comment